care of hansson AB

Byggkonsult med mångårig erfarenhet av projektutveckling och projektledning. Erfarenhet från byggnadsvård i form av konsulterande kring kulturhistoriskt värdefulla byggnader och gårdar ("Q-märkt").

Om oss

Efter många års anställningar med projektledning, bygglovshantering, upphandlingar, ritningar, besiktningar mm har jag nu ett eget konsultföretag, care of hansson AB, som verkar inom dessa områden.

I egen regi har jag dessutom genomfört ett stort projekt att helrenovera ett gammalt timmerhus som är Q-märkt.

Exempel på tidigare uppdrag för företag:                                      Nyproduktion flerbostadshus, 10 lägenheter                                      Renovering, uppförande av 4 nya källarlägenheter                          Uppförande av parhus                                                                         Nyproduktion flerbostadshus, 72 lägenheter                               Nyproduktion industribyggnad och kontor

Exempel på tidigare uppdrag för privatpersoner                           Utbyggnad inklusive ritningar och bygglov, kulturhus                     Ritningar, bygglov och kontrollansvarig ombyggnad tak                Ritningar, bygglov och genomförande av orangeri, Svartbäckens Trädgård Ritningar, bygglov för om- och tillbyggnader i hus och fritidshus Konsulttjänster

Vad kan vi hjälpa er med?

Vi hjälper er gärna genom hela projektet


Från idé till färdigt projekt

 • Utvecklar ert projekt så att det passar era önskemål.

 • Skisser

 • Ritningar

 • Bygglov

 • Anbud från hantverkare

 • Projektledning

 • Besiktning

 • Slutbesked och inflyttningByggnadsvårdskonsult

 • Vad kan och bör ni göra för att ert hus ska behålla sina värden och finnas kvar för kommande generationer?

 • Uppmätningsritningar

 • Förslag på tekniska lösningar

 • Lov, anmälan, tillstånd

 • Myndighetskontakter

 • Förfrågningsunderlag

 • Kontakt med rätt hantverkare

 • ProjektledningKontrollansvarig

 • Certifierad kontrollansvarig

 • Kontrollplaner

 • Myndighetskontakter  Medlem i föreningen Byggnadsvård Norrcare of hansson


Baggböle 70

070-632 00 73

fredrik@cohansson.se

Öppet för det mesta